ENISO
Centrum usług nadzoru i ekspertyz budowlanych

ENISO Centrum Usług nadzoru i ekspertyz budowlanych reprezentowane przez Elżbieta Nowicka-Słowik mgr inż. budownictwa.

Przykładowa tematyka szkoleń obejmuje zakres :
Nadzory/opinie techniczne:
ENISO
Centrum usług nadzorów i ekspertyz budowlanych
mgr inż. Elżbieta Nowicka-Słowik
42-606 Tarnowskie Góry, Kolorowa
0048 505 988 040; 32/ 390 45 39
e.nowicka@eniso.pl


POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ
00-043 Warszawa , ul. Czackiego3/5
www.rusztowania-izba.org.pl
elzbieta.nowicka@rusztowania-izba.org.pl